Försvunna flickor och kvinnor i Peru

Skriftlig fråga 2019/20:1883 av Sara Gille (SD)

Sara Gille (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Enligt Perus myndigheter har över 900 flickor och kvinnor försvunnit sedan covid-19-viruset började sprida sig i landet. De saknade befaras ha dödats.

Sedan länge har Peru haft stora problem med våld mot kvinnor i hemmen, och i och med restriktionerna för att stävja spridningen av covid-19 har kvinnors utsatthet ökat ytterligare. Enligt kontoret för kvinnors rättigheter vid landets nationella ombudsmanskontor ökade antalet försvunna kvinnor och flickor med 60 procent under vårens karantän. Innan covid-19 slog till försvann fem kvinnor om dagen, men sedan samhället stängde ned har den siffran ökat till åtta kvinnor per dag. Det blir sammanlagt 915 flickor och kvinnor som försvunnit mellan den 16 mars och den 30 juni, av vilka 70 procent är minderåriga.

Då det inte finns något samlat register över saknade personer i Peru blir det svårt för myndigheterna att överblicka krisen, och de flesta fall utreds aldrig. Förra året var det bara dryga dussinet fall av de fler än 1 500 flickor och kvinnor som rapporterades som saknade som kom att utredas som mord.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

På vilket sätt arbetar ministern och regeringen för att hjälpa de utsatta flickorna och kvinnorna i Peru?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-29 Överlämnad: 2020-07-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.