Förtroendet för Dan Eliasson

Skriftlig fråga 2016/17:1907 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Sveriges Radio har Dan Eliasson våren 2015 brutit mot säkerhetsskyddsförordningen genom att utan regeringens tillstånd ha lämnat ut hemliga okrypterade uppgifter om polisens personal- och lönehantering. Detta är uppgifter som ska krypteras, och krypteringen ska godkännas av Försvarsmakten. Uppgifterna kan innehålla personuppgifter, information om anhöriga och känsliga uppgifter om hur polisen arbetar.

Enligt en undersökning som Svenska Dagbladet genomfört har Sverige numera flest dödsskjutningar per capita i Norden och antalet har ökat kraftigt de senaste åren. Det är en mycket oroande utveckling. Tidigare i år frågade jag justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om han har förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson. Johansson svarade ja på min fråga. Sedan dess har Eliassons hantering av polisens personal- och lönehantering blivit känd, samtidigt som skjutningar med dödlig utgång fortsätter.

Med anledning av ovanstående vill jag återigen fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Har ministern förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga