Förtroendet för Idea och behovet av åtgärder

Skriftlig fråga 2017/18:1423 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

I början av maj 2018 uppgav svenska medier att generalsekreteraren för det Stockholmsbaserade demokratiinstitutet Idea låtit biståndsmedel finansiera en privat skattetvist vid skattemyndigheten i Belgien. Enligt medier ska Yves Leterme också ha ersatts av Idea för upptaxering med nästan en halv miljon kronor. Uppgifterna, som först kom fram i december 2017, har gjort att Sverige i år fryst utbetalningen av kärnstöd till Idea i väntan på den utredning revisionsbyrån nu genomför. Uppgifter till medier gör också gällande att generalsekreterarens privata skatteaffär ska ha kostat skattebetalarna i medlemsländerna drygt 600 000 kronor fram till och med årsskiftet 2017/18, något som bekräftas av Ideas kommunikationschef i samtal med medier.

Det här är tyvärr inte första gången Idea har varit inblandat i skandaler rörande arvoden och annat. Exempelvis våren 2015 kom kraftig kritik om sådana missförhållanden som dyra konsulter, misstänkt vänskapskorruption och anklagelser om att visselblåsare tystas.

Sverige är den överlägset största bidragsgivare till Idea. Det är bra att UD meddelat att Sverige verkar för att Idea ska driva demokratirelaterade frågor bättre samt hantera sin ekonomi effektivt och transparent. Ett annat och mer drastiskt alternativ som nämnts i debatten är att helt enkelt stänga ned verksamheten, eller åtminstone det svenska bidraget. Med tanke på de återkommande skandalerna är frågan hur förtroendet för organisationen och behovet av åtgärder ser ut ytterst aktuell.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta med anledning av det som har hänt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga