Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras

Skriftlig fråga 2008/09:1210 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 8 september

Fråga

2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras

av Bodil Ceballos (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Häromdagen bestämde sig Colat (Council Committee on Latin America) för att återuppta förhandlingarna om associeringsavtal med de centralamerikanska länderna, inklusive Honduras kuppregering. Det innebär indirekt ett legitimerande av militärkuppen i Honduras, som är den första på väldigt många år – detta trots att EU fördömde den i juni och suspenderade nämnda förhandlingar.

Att bara efter några månader återuppta förhandlingarna utan att EU:s krav uppfyllts att den folkvalde presidenten först ska återinsättas på presidentposten, sänder en signal till andra antidemokratiska krafter i regionen att vi accepterar militärkupper. Inget latinamerikanskt land har erkänt den illegitima regeringen i Honduras. Situationen för de mänskliga rättigheterna har också försämrats under de senaste veckorna. Som ordförande i EU har Sverige möjlighet att föreslå rådet att förhandlingarna inte i dagsläget ska återupptas.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

Avser ministern att inom EU verka för att förhandlingarna med Honduras inte återupptas så länge den demokratiskt valde presidenten inte återinsätts?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-08 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-17)