Fortsatta gränskontroller

Skriftlig fråga 2016/17:1901 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt Nyhetsbyrån Direkt sa EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos vid en presskonferens att EU-kommissionen inte kommer att acceptera en förlängning av Sveriges gränskontroller. Det innebär kortfattat att de måste upphöra redan i november månad.

Under de senaste åren har Sverige till följd av såväl ökat säkerhetshot som stora migrationsströmmar haft stora problem, men gränskontrollerna har förbättrat situationen något. Av den anledningen är den här nyheten mycket oroväckande.

Det finns dessutom uppgifter som pekar på att stora mängder migranter som fått avslag på sina asylansökningar i Finland nu tar sig över den svenska gränsen. Dessa passerar ingen gränskontroll till Sverige över huvud taget utan möts tvärtom av bussar som är ditskickade på uppdrag av Migrationsverket. Att Sverige, när vi nu har chansen, inte har gränskontroller vid samtliga passager som används bör ses som mycket oroväckande.

Därför vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen att vidta åtgärder för att upprätta gränskontroller vid den finska gränsen, och avser ministern att arbeta för att säkerställa att Sverige kan fortsätta med gränskontroller även efter november?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga