Förvarsplatser i Viskan

Skriftlig fråga 2019/20:1466 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har i dag för få förvarsplatser. De är dessutom ojämnt fördelade i landet. Det nordligaste förvaret finns i dag i Gävle, vilket innebär att två tredjedelar av det geografiska Sverige står utan förvar, och avstånden är långa. Detta leder till kostsamma och resurskrävande transporter. Dessutom släpps personer som borde stanna kvar i förvar, och beslut om förvar fattas inte i den utsträckning som är sakligt motiverat. Det här är allvarligt och undergräver förtroendet för rättsväsendet och migrationspolitiken i Sverige.

På orten Viskan i Ånge kommun i västra Medelpad finns en före detta kriminalvårdsanstalt i gott skick. En blocköverskridande enig politik i Ånge kommun jobbar för att staten ska använda anläggningen igen. Det skulle innebära nya arbetstillfällen i en kommun som drabbats särskilt hårt av att statliga jobb försvunnit. Investeringskostnaderna för att kunna använda den före detta anstalten som förvar är i jämförelse med att bygga nytt mycket låga. Här har staten en god möjlighet att använda skattemedel effektivt, få välbehövliga förvarsplatser i norra Sverige och dessutom bidra till jobb i glesbygd.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att agera för att använda den före detta anstalten i Viskan till att utöka antalet förvarsplatser för Migrationsverket?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-01 Överlämnad: 2020-06-02 Anmäld: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga