Förvarsplatser på Kumla

Skriftlig fråga 2018/19:564 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Att brottslingar lagförs och får avtjäna sitt straff är viktigt för en rättsstat. Det är en av statens huvuduppgifter att säkra säkerheten och minska brottsligheten och en av de uppgifter som enbart staten har att sköta och som vi behöver ha en statsmakt till.

Nu finns stora problem med grov kriminalitet, och vi kan varje vecka läsa om dödsskjutningar i Sverige. Förövarna av dessa och andra grova brott behöver lagföras och straffas, något vår poliskår också arbetar hårt med att genomföra. Detta kräver dock anstaltsplatser, ofta av högsta säkerhetsklass.

Kumlaanstalten är Sveriges största kriminalvårdsanstalt med den högsta säkerhetsklassen. Här har man nu så fullbelagt att man tvingas till att internera två interner på varje rum, något man nu slår larm om från anstaltsledningen. Man signalerar att det kan bli fler konflikter om det inte går att hålla vissa intagna separerade från varandra.

Placeringen av intagna med bakgrund från exempelvis rivaliserande kriminella gäng eller anhängare av olika våldsideologier kräver både utrymme och personal.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur avser ministern att lösa det nu akuta problemet med förvarsplatser på våra högst säkerhetsklassade anstalter som Kumla?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga