Förverkande av kriminellas tillgångar

Skriftlig fråga 2017/18:1539 av Tomas Tobé (M)

Tomas Tobé (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Såväl Polismyndigheten som Kronofogdemyndigheten har uppmärksammat behovet av ändrad lagstiftning vad gäller distansutmätning och påpekat att en ändring av lagen hade kunnat leda till att betydligt mer egendom hade kunnat utmätas.

Moderaterna vill att lagstiftningen ändras så att distansutmätning av Kronofogdemyndigheten ska kunna ske i betydlig fler fall än vad som går i dag. Det skulle bland annat ge nya verktyg mot de skuldsatta kriminella aktörer som saknar tillgångar på papperet men som har tillgångar i praktiken.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder i syfte att ändra lagstiftningen vad gäller distansutmätning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-06-28
Svar på skriftlig fråga