Föryngringen av fiskekåren

Skriftlig fråga 2021/22:151 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, mål 14 av 17: Hav och marina resurser, anges under delmål 14.B vikten av att säkerställa tillträde till småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader. För Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ingår mål 14 bland de hållbarhetsmål som myndigheten arbetar med och redovisar för regeringen.

Genom föreskrifter och handläggning av ärenden om fiskelicenser och särskilda tillstånd syftar HaV att ”styra uttag av fångst och effekt för att hålla beslutade ramar. I huvudsak sker det genom licensiering samt kvot- och effektförvaltning på nationell nivå och fartygsnivå”.

Med licensieringen begränsar HaV tillträdet till fiske i våra vatten. Försiktighetsprincipen är vägledande, i synnerhet för okvoterade arter. För de utfärdade licenserna beaktas emellertid inte alls hur många som står för aktivt fiske.

Det går som aspirerande fiskare att söka licens per art för att på så sätt fiska efter den art som är mest förekommande och rimligast att fiska. Via brev och möten med unga fiskare möter jag som riksdagsledamot återkommande berättelser om avslag på avslag. Varje handläggningstid är på cirka tre månader och innebär en hel del arbete för den sökande. En frustrerande bild för en ung fiskare som mottar alla avslag är att konstatera att de befintligt utfärdade licenserna samtidigt inte nyttjas. De innehas av äldre fiskare vars tid och ork kanske inte är likvärdig.

När fiskeflottan inte föryngras uteblir den förädling och det entreprenörskap som annars präglar nya aktörer. På sikt urholkas även yrkeskåren som helhet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur tänker ministern verka för att Havs- och vattenmyndigheten främjar ett föryngrande av vår fiskekår?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-14 Överlämnad: 2021-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga