Framtiden för Hallands elförsörjning

Skriftlig fråga 2019/20:1673 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I en skriftlig fråga (2018/19:90) ställde jag en fråga om Hallands framtida energiförsörjning.

Den 6 februari 2019 svarade ministern följande: Lars Püss hade även en fråga om produktionen räcker till att möta hallänningarnas behov av el med hänvisning till Svenska Kraftnäts rapport Kraftbalansen på den svenska elmarknaden. Rapporten visade att Sverige vid timmen med högst förbrukning, särskilt under väldigt kalla vintrar, behöver importera el. Detta betyder inte att Sverige står utan kraft men vi behöver självklart analysera detta närmare.

Nu har det nästan gått ett och ett halvt år sedan dess. Det är sommar och långt ifrån det värsta scenariot i Svenska Kraftnäts rapport, där det värsta läget är under en riktigt kall vinterdag. Likväl importeras det el för fullt i södra Sverige. Oljekraftverket i Karlshamn har startats upp för att kunna säkerställa elförsörjningen. Ringhals 1 har återstartats av samma skäl.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Med de elbrister som nu märks i södra Sverige, vad exakt har statsrådet gjort under de senaste ett och halvt åren för att säkerställa Hallands framtida energiförsörjning?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-25 Överlämnad: 2020-06-25 Anmäld: 2020-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga