Framtiden för Riksutställningar

Skriftlig fråga 2015/16:1572 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

För ett år sedan föreslog Museiutredningen att Riksutställningar ska läggas ned. Regeringen har ännu inte gett besked i denna fråga. Kultur- och demokratiministern har via sin pressekreterare kommenterat att hela utredningsunderlaget för Riksutställningar finns med i den kulturarvsproposition som regeringen för tillfället arbetar på.

Enligt ovan nämnda kommentar är det dock oklart när Riksutställningars framtid avgörs, då ett besked kan dröja även när kulturarvspropositionen är presenterad för riksdagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

När och hur avser kultur- och demokratiministern att återkomma med besked om Riksutställningars framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-08 Överlämnad: 2016-09-09 Anmäld: 2016-09-13 Svarsdatum: 2016-09-21 Sista svarsdatum: 2016-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga