Framtiden för tidningen 8 SIDOR

Skriftlig fråga 2013/14:739 av Tina Ehn (MP)

Tina Ehn (MP)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Regeringen föreslog i propositionen Lättare att läsa att Centrum för lättläst ska avvecklas och att tidningen 8 SIDOR ges ut med stöd av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Dessutom redovisade regeringen att produktionen av en lättläst nyhetstidning bör upphandlas av MTM.

Kulturutskottet ville i stället utreda tidningen 8 SIDORs framtid inom ramen för ett public service-uppdrag och lyfte fram vikten av att nyhetsförmedlingen fortsätter att vara fri och oberoende. Detta förslag fick stöd av riksdagen.

Den efterfrågade snabbutredningen har nu genomförts. Svaret är att utgivning av tidningen 8 SIDOR som en del av ett public service-uppdrag inte är förenligt med nuvarande reglering av public service-verksamheten. Förslaget är att frågan ska hanteras i enlighet med propositionen.

Ärendet med nedläggningen av Centrum för lättläst har präglats av en forcerad tidsplan. Det är viktigt att säkerställa att den 30-åriga kompetens, kvalitet och i många avseenden världsledande verksamhet som byggts upp av nyhetstidningen 8 SIDOR inte går förlorad av den pressade tidsplanen.

Med anledning av att utredningen i sitt svar pekar på att det finns möjligheter att nyhetstidningen 8 SIDOR, med vissa förbehåll, skulle kunna bli en del av public service-uppdraget vill jag fråga:

Avser kulturministern att utreda den frågan vidare?Om inte, på vilket sätt avser kulturministern se till att säkerställa att den publicistiska produkten tidningen 8 SIDOR även fortsättningsvis kan vara en läsbar nyhetstidning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-07-25 Överlämnad: 2014-07-25 Besvarad: 2014-08-08 Sista svarsdatum: 2014-08-08 Anmäld: 2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga