frihetsberövande av utländska medborgare vid avvisning

Skriftlig fråga 2004/05:2047 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 20 juli

Fråga 2004/05:2047

av Yvonne Ruwaida (mp) till justitieminister Thomas Bodström om frihetsberövande av utländska medborgare vid avvisning

På häktena i Sverige sitter människor med utländskt medborgarskap, eller statslösa, som ska avvisas. För dessa människor finns ingen rättssäkerhet, inga regler för hur länge man får sitta i häktet. De sitter i häktet, får detta straff, för att de ska avvisas, inte för att avtjäna ett straff. Jag har mött människor som har suttit i elva månader, vilket är en 80-del av en människas medellivslängd. Jag anser att det måste finnas ett tydligt regelverk för när en utländsk medborgare får sitta i häkte, och en tidsgräns för hur länge man får hållas fängslad. Det måste också vara någon annan myndighet än den som ska verkställa utvisningen som deltar i beslutet om man ska vara fängslad. Som det är i dag diskrimineras människor med utländsk bakgrund och hamnar i en helt rättslös situation.

Hur avser ministern att agera för att ta fram ett tydligt regelverk för frihetsberövande av utländska medborgare vid avvisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-07-20 Besvarad: 2005-08-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-15)