Friköpslag för historiska arrenden

Skriftlig fråga 2014/15:758 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tidigare har socialdemokrater i opposition agerat för en friköpslag som ska gälla för så kallade historiska arrenden, det vill säga arrendegårdar som varit utarrenderade under mycket lång tid och där arrendet ofta tagits över av andra i samma släkt i flera generationer. Vid en tidigare utredning gjorde man året 1900 som brytpunkt för vad som skulle räknas som ett historiskt arrende. Det skulle alltså vara utarrenderat sedan tidigare än år 1900 för att räknas som historiskt arrende. Nu skulle det vara intressant att veta hur regeringen avser att hantera frågan och om man har för avsikt att fullfölja de tidigare förslagen om en friköpslag för historiska arrenden.

 

Kommer justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att agera för att införa en friköpslag för historiska arrenden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-10 Överlämnad: 2015-08-11 Besvarad: 2015-08-24 Sista svarsdatum: 2015-08-25 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga