Friluftslivets organisationer

Skriftlig fråga 2020/21:277 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Friluftslivet har under dessa covidtider betytt oerhört mycket för den svenska befolkningen. Aldrig har väl så många tagit sig ut i naturen, som hela tiden varit öppen trots att andra delar av samhället varit stängda. Friluftsorganisationerna i Sverige har gjort stora insatser för att möta anstormningen av människor som vill ut i naturen. Samtidigt har de drabbats av stora intäktsbortfall. Organisationerna har drabbats av inställda aktiviteter men har i många fall lyckats ställa om. Några har bett medlemmarna om extra bidrag, andra har tagit banklån för att klara den akuta krisen. Intäktsbortfallet uppgår till minst 100 miljoner kronor under första halvåret i år.

Nu, med en så intensiv tid för friluftslivets organisationer, med allt vad de ger det svenska folket, väljer regeringen att behålla det statliga stödet på samma nivå som tidigare.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

På vilket sätt kommer ministern att kompensera dessa organisationer som har gjort folkhälsan, och därmed det svenska folket, en så stor tjänst under pandemiåret 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-22 Överlämnad: 2020-10-22 Anmäld: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga