Fritt internet

Skriftlig fråga 2011/12:165 av Green, Monica (S)

Green, Monica (S)

den 23 november

Fråga

2011/12:165 Fritt internet

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Tillgången till ett öppet internet kan begränsas av internetoperatörerna. Det finns i dag inget som hindrar att operatörerna medvetet reducerar hastigheten till vissa hemsidor eller låter nedladdning och streaming av vissa filmer eller rörliga bilder på hemsidor ta längre tid än på andra sidor. Det i sin tur hindrar både friheten på internet och hindrar mindre producenter att nå ut till alla som har tillgång till internet. De stora kommersiella filmbolagen eller de som distribueras via egna filmtjänster får på så sätt ett övertag och kan bli ännu större på de mindre leverantörernas eller producenternas bekostnad.

Detta och andra former av inskränkningar av ett fritt internet kan bli ett problem i takt med att internet växer i betydelse och omfattning.

Det är otroligt viktigt att privatpersoner och företag kan lita på att åtkomsten till olika hemsidor inte styrs av operatörerna. Fler borde känna tillit till it, inte tvärt om.

Avser statsrådet att verka för att hindra operatörernas möjlighet att styra sina kunders val av filmer och tillgång till ett fritt internet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-23 Anmäld: 2011-11-23 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)