Funktionsnedsattas matchning mot arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2020/21:1952 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Vid studier av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden tenderar fokus att ligga på att främst studera utrikes födda i allmänhet och utrikes födda kvinnor i synnerhet. Detta innebär att funktionsnedsatta inrikes födda inte får samma uppmärksamhet och förutsättningar att lyckas komma i arbete och ha en betydelsefull vardag. Tillhörighet och känslan att känna sig behövd i livet och av samhället är oerhört viktig för de flesta individer. Självklart ska inte gruppen inrikes födda funktionsnedsatta nedprioriteras i olika studier, bedömningar och matchningar mot arbetsmarknaden för att största fokus på detta läggs på utrikes födda individer.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Hur avser ministern att agera för att säkerställa att inrikes födda funktionsnedsattas situation får en rättvis utvärdering och matchning mot arbetsmarknaden så att de lättare kan komma i arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-23 Överlämnad: 2021-02-24 Anmäld: 2021-02-25 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga