Fusk i asylprocessen

Skriftlig fråga 2017/18:1529 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på att fattade asylbeslut är rättssäkra och håller hög kvalitet. Migrationsverket har i en stickprovskontroll bedömt att 4 procent av alla asylbeslut är felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som diskutabla. Vi har också nåtts av rapporter om systematisk försäljning av falska asylberättelser, där asylsökande kan köpa påhittade berättelser att använda vid asylutredningen.

En stor del av besluten i asylärenden riskerar att bli felaktiga, till exempel genom att en person som uppgett falska uppgifter om sin identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd. Givet det exceptionellt stora mottagande som Sverige har haft de senaste fem åren skulle det sannolikt medföra att ett stort antal personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på felaktig grund. 

Utlänningslagen ger i dag möjlighet att återkalla uppehållstillstånd där en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få uppehållstillståndet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet och regeringen att ge Migrationsverket i uppdrag att särskilt prioritera och driva ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga