Fusk inom personlig assistans

Skriftlig fråga 2016/17:1804 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Försäkringskassan, har enligt uppgift från Dagens Nyheter, beslutat om ”undantag från vissa rutiner” för att säkerställa utbetalningar av assistansersättning. Detta undantag har i klartext inneburit att inga kontroller utförts om utbetalningen av assistansersättning är korrekt.

Assistansreformens legitimitet måste långsiktigt värnas. Händelser som den som nu upptäckts inom Försäkringskassan att kontrollen minskat och utbetalningar av assistansersättning godkänts som inte varit korrekta bidrar till att underminera reformen och drabbar alla dem som har rätt till assistansersättning. Det är regeringen som bär ansvaret för detta.

Moderaterna är stolta över den genomgripande assistansreform som den borgerliga regeringen genomförde 1994. Den vill vi värna. Detta kräver att det ska råda nolltolerans mot fusk, missbruk, bedrägeri och brottslighet. Valfrihet, konkurrens, öppenhet och tydliga kvalitetskrav leder till bättre utförd assistansverksamhet. Detsamma ska gälla alla utbetalningar av assistansersättning. Utan väl genomförd kontroll, uppföljning och tillsyn finns risker att missbruk av medel uppstår. Det driver på kostnadsutvecklingen.

Medarbetare inom Försäkringskassan beskriver införandet av handläggningssystemet som ett hafsverk. Personal ska bland annat ha uppmanats att godkänna utbetalningar som inte varit korrekta och att strunta i att utföra kontroller. Det förefaller handla om minst en halv miljard kronor som utbetalts utan att kontroller genomförts. Det är oacceptabelt.

Nu måste ansvarigt statsråd Åsa Regnér och regeringen agera. Det är inte acceptabelt att genomföra ett införande av nytt system utan att det sker noggrant och systematiskt. Det är helt oacceptabelt att en statlig myndighet medvetet struntar i att genomföra kontroller och godkänner utbetalningar som inte är korrekta.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsråd Åsa Regnér:

Vilka initiativ avser statsrådet och regeringen att vidta för att stärka kvalitetskontroll för åstadkomma nolltolerans av fusk, missbruk, bedrägerier och brottslighet och när väntas förslag till riksdagen när det gäller assistansmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-15 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga