Fusk vid förarprov

Skriftlig fråga 2018/19:560 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Det är självklart av stor vikt att den som genomgår en körkortsutbildning, oavsett om det sker via en trafikskola eller via privat inlärning, har de kunskaper som krävs för att erhålla ett körkort. Om det kommer ut trafikanter på våra vägar som har erhållit körkort via fusk och inte har de kunskaper som krävs så är det ett hot mot alla trafikanter. Tyvärr har det under senare år förekommit ett omfattande fusk med körkortsprov.

Två män i 30-årsåldern åtalades för osann försäkran efter att blivit påkomna med kameror och hörsnäckor under ett förarprov på Trafikverket i Gävle. Nu frikänns männen från brott – trots att de båda har erkänt fusket, skriver Gefle Dagblad i en artikel. Det var i oktober förra året som männen blev påkomna med att fuska under ett förarprov på Trafikverket i Gävle. De hade tagit med sig varsin mobiltelefonen med tillkopplad teknisk utrustning bestående av bland annat kamera och hörsnäckor. Med hjälp av den tekniska utrustningen fick de sedan svaren till provet. Före provet hade männen lämnat försäkran på heder och samvete att genomföra provet utan att använda otillåtna hjälpmedel – en försäkran som alltså var osann. Männen åtalades för osann försäkran, och båda två har erkänt gärningarna. Trots det frikänner tingsrätten nu männen från brottsmisstankarna. Detta på grund av att den försäkran som lämnas vid Trafikverkets förarprov inte regleras i någon lag eller författning.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det oförsvarligt att det förekommer fusk vid förarprov. Den som genomgår provet ska kunna uppvisa de kunskaper och färdigheter som krävs. Finns det brister i gällande regelverk så bör detta omgående rättas till.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är följande:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och ministern att vidta så att regelverket är sådant att fusk vid förarprov genom till exempel teknisk utrustning inte godtas utan får rättsliga konsekvenser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga