Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Skriftlig fråga 2021/22:637 av Sofia Nilsson (C)

Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Betänkandet Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker presenterades den 8 december 2021 av utredaren Elisabeth Nilsson. Utredningen konstaterar att gårdsförsäljning av vin, sprit och öl vid produktionsanläggning inte strider mot EU-rätten, samt att det är möjligt att införa gårdsförsäljning utan att detaljhandelsmonopolet hotas.

Centerpartiet bedömer att utredningen har tagit fram ett i stora delar väl avvägt förslag, med undantag för ett krav om småskalighet på producenterna som innebär en gräns för årsproduktionsvolym. Centerpartiet anser att gårdsförsäljning bör införas men utan omotiverade krav på årsvolymbegränsning. Som ett första steg har Centerpartiet föreslagit att utskottet ger regeringen till känna att remittering av Gårdsförsäljningsutredningens betänkande ska ske senast den 31 januari 2022.

Under 2014 införde Systembolaget ett system för småskaliga producenter att saluföra sina produkter på de närmaste intilliggande systembolagen för att möjliggöra försäljning av tillfälligt lokalt och småskaligt sortiment (TSLS). Många mindre producenter säljer i dag sina produkter via detta system. Systemet med TSLS har generellt fungerat bra, och många småskaliga producenter kan fortsätta att utveckla sina verksamheter och produkter genom denna möjlighet. Även i en framtid kommer det att vara viktigt för många mindre producenter att fortsatt kunna sälja sina produkter genom Systembolaget och TSLS, och långt ifrån alla producenter kommer att välja möjligheten att bedriva gårdsförsäljning.

I ett särskilt yttrande till Gårdsförsäljningsutredningen skriver Systembolaget att vid ett eventuellt införande av gårdsförsäljning kommer Systembolaget att behöva ”utvärdera förutsättningarna” för TSLS-sortimentet. Det är svårt att inte tolka Systembolagets yttrande i frågan som ett politiskt ställningstagande och som ett sätt att föreskriva villkor för införandet av gårdsförsäljning – något som får betecknas som ett ytterst diskutabelt agerande för ett statligt bolag.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är det ministerns mening att systemet med det tillfälliga lokala och småskaliga sortimentet ska fortleva under nuvarande villkor, för de producenter som önskar så, även om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker införs i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-15 Överlämnad: 2021-12-16 Anmäld: 2021-12-17 Svarsdatum: 2021-12-30 Sista svarsdatum: 2021-12-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga