Gårdsförsäljning av öl och vin

Skriftlig fråga 2016/17:1808 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Enligt statistik från Skatteverket har antalet tillstånd för att producera alkoholhaltiga drycker mer än fördubblats sedan 2013. En stor del av ökningen beror på att mikrobryggerier har öppnats runt om i landet.

För att ta vara på de förutsättningar som finns för ny produktion och nya jobb runt om i landet behöver vi introducera möjligheten att sälja den egna produkten i anslutning till fabriken eller gården där drycken produceras. Sverige är nämligen i dag det enda landet i Europeiska unionen som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Det är osannolikt att Systembolagets monopol skulle riskeras genom gårdsförsäljning av vin och öl. Det visar exemplet Finland. Där är gårdsförsäljning tillåten utan att detta har hotat den finska motsvarigheten till Systembolaget.

Ökningen av antalet producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige visar att detta är en växande marknad. Samtidigt står mikrobryggerierna för endast 5,4 procent av försäljningen av svenskt öl på Systembolaget. Många mikrobryggerier behöver ha möjlighet att sälja den egna produkten i anslutning till tillverkningsstället för att överleva. Det vore även viktigt för besöksnäringen och tillväxten på landsbygden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Är socialministern och regeringen beredda att ta initiativ till att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-16 Överlämnad: 2017-08-16 Besvarad: 2017-08-30 Sista svarsdatum: 2017-08-30 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga