Gårdsförsäljning av öl och vin

Skriftlig fråga 2016/17:1775 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter. Självklart måste också vi i vårt land kunna visa sådan tilltro till företagare, med för verksamheten särskild licens, att de kan sköta försäljning av lokalt producerade alkoholprodukter på ett seriöst sätt. Detta är också en näring som kan ha stor betydelse för företagande på landsbygd. Det visar inte minst gårdsförsäljning av andra livsmedel.

När det gäller gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har Sverige intagit en mycket förmyndaraktig attityd, detta trots att det finns ca 150 gårdar i Sverige som producerar vin och dessutom ca 130 mikrobryggerier som brygger öl. Förbudsivrare påtalar risker för ökad konsumtion av alkohol medan de som stöder gårdsförsäljning pekar på möjligheter för företagande och ökade arbetstillfällen, inte minst på landsbygden. Vilka effekter svensk gårdsförsäljning av öl och vin skulle kunna få för folkhälsa, turism och arbetstillfällen vet vi dock inte i dagsläget. För att komma loss från den fastlåsta position som råder vore det därför värdefullt att skaffa mer kunskap om detta. Det kan vi göra genom att inleda en försöksverksamhet i begränsad skala för att därefter utvärdera densamma bland annat utifrån tidigare nämnda parametrar.

Med hänvisning till detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Är ministern beredd att låta Östergötlands län inrätta licensierad gårdsförsäljning av öl och vin på försök, för att följa vilka faktiska effekter det får för samhälle och företagande?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-02 Överlämnad: 2017-08-02 Besvarad: 2017-08-16 Sista svarsdatum: 2017-08-16 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga