Gaza och likabehandling av flyktingar

Skriftlig fråga 2009/10:865 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 3 juni

Fråga

2009/10:865 Gaza och likabehandling av flyktingar

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Sverige fortsätter att utvisa flyktingar från Gaza trots den mycket svåra situationen där. På grund av Israels blockad råder brist på allt ifrån mediciner till byggnadsmaterial för återuppbyggnad efter kriget. WHO har konstaterat att grundvattnet är så förorenat av kolibakterier att det inte ens är tjänligt för barn att duscha i. I flera fall har Israel helt nekat eller fördröjt svårt sjuka personers utresa med dödsfall som följd. För den som behöver skydd är möjligheten att få det från de Hamas-styrda myndigheterna ytterst begränsad. Nu senast visade attacken mot hjälparbetarna på Ship to Gaza tydligt Israels beslutsamhet att upprätthålla blockaden till varje pris. Att utvisa människor till Gaza, vuxna såväl som barn, är under dessa förhållanden omänskligt.

När det gäller barn har Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande konstaterat att det torde finnas goda förutsättningar att om asylskälen inte är tillräckliga, bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Detta påverkar dock inte situationen för de barnfamiljer som befinner sig i Sverige med lagakraftvunna avvisnings­beslut sedan före detta ställningstagande. Dessa barn med familjer ska enligt svenska myndigheter fortfarande avvisas till Gaza, samtidigt som Migrationsverket i sitt ställningstagande anser att det är ”stötande ur ett humanitärt perspektiv att återsända barn dit”.

Att låta förnyade ställningstaganden påverka de som redan har fått beslut skulle kunna tyckas vara retroaktivt på ett problematiskt sätt, men här vore det till den enskildes förmån och retroaktivitet är därmed oproblematiskt.

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en översyn av lagstiftningen som reglerar denna typ av situationer för att garantera att lika fall behandlas lika?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)