Generösare behandling av livskraftiga företag under pandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1306 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

För någon vecka sedan träffade jag företagare inom rese-, restaurang- och besöksnäringen i Arvika för ett samtal om branschens svåra situation under den rådande pandemin. Jag träffade bland andra Mattias Olsson och Andreas Olsson, ägare av företaget Olssons Restauranger, som berättade om hur den livshotande pandemin också kraftigt påverkat företagets ekonomi. Till följd av det riskerar en av restaurangerna nu att gå i konkurs. Det är inte bara Arvikaföretagare som befinner sig i en tuff period just nu. Jag träffar många företagare som har belyst den här mycket viktiga frågan, och vittnesmål kommer från hela landet om hur pandemin drabbat livskraftiga företag. Regeringen har vidtagit en hel del åtgärder för att rädda svenska företag, och även om skattebetalarna inte kan stå för alla företagens kostnader behöver vi hitta medelvägar för att möta företagens behov.

När en av Olssons Restauranger nu riskerar att försättas i konkurs kan det drabba hela kedjan. Alkoholtillståndet riskerar att dras in för hela företaget, och det kommer att drabba företaget ytterligare ekonomiskt. Coronaviruset är först och främst en fara för människors liv och hälsa men har drabbat företagen hårt, och under dessa tider behöver tillfälliga åtgärder vidtas. Som exempel skulle en sådan åtgärd vara en generösare tolkning av alkoholtillståndet för företagare som har flera företag. En sådan omställning hade hjälpt många av landets företagare i den här svåra tiden.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att ta några lagstiftningsinitiativ för att företagare som har flera företag inte ska förlora sina alkoholtillstånd under pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-06 Överlämnad: 2020-05-07 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga