Globala löneskillnader mellan män och kvinnor

Skriftlig fråga 2008/09:1124 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 5 augusti

Fråga

2008/09:1124 Globala löneskillnader mellan män och kvinnor

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det är oroande att de globala löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar, vilket innebär att diskrimineringen av kvinnor ökar. Enligt rapporten från IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen, baserad på 300 000 intervjuade i 20 länder, är det globala lönegapet mellan män och kvinnor mycket högre än officiella siffror hittills visat. Rapporten visar också att löneskillnaderna är större i privat sektor än i offentlig och att skillnaderna ökar med åldern. Ytterligare en global trend är feminiseringen av migranterna. Kvinnor har fler osäkra och tidsbegränsade anställningar. Många kvinnor talar även om att de utsätts för fysiskt och psykiskt våld.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är därför:

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit mot bakgrund av kvinnliga migrantarbetares utsatta situation samt den globala lönediskrimineringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-05 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)