God tillgång till telefoni

Skriftlig fråga 2016/17:1421 av Mattias Jonsson (S)

Mattias Jonsson (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

För en tid sedan kom det till allmän kännedom att regeringen planerar att tillåta nedklippning av koppartråd och nedtagning av telestolpar. Det är ett utmärkt initiativ om man ser till digitaliseringens utveckling och de framsteg som görs för vårt hållbara samhällsbygge.

Däremot finns det viss oro runt om i Sverige att en sådan nedmontering av fast telefoni skulle ske innan ny teknik tillgängliggörs på marknaden. Detta skulle innebära att människors fasta telefonabonnemang avslutas och att de människor som i dag enbart kommunicerar via fast telefoni skulle få det problematiskt att dels vara nåbara, dels nå ut till andra.

För mig är det viktigt att alla har tillgång till god telefoni. Att människor är nåbara och kan kommunicera är viktigt i arbetet för ett tryggt och jämlikt Sverige.

Det finns som nämnt en oro lokalt att nedmonteringen av koppartråd och telestolpar skulle kunna leda till att alla människor inte längre får tillgång till kvalitativ telefoni.

Därför vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att säkerställa att alla människor har fortsatt god tillgång till telefoni när koppartråd och telestolpar nedmonteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-16 Överlämnad: 2017-05-17 Anmäld: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga