Gränsgångare och demokratin

Skriftlig fråga 2020/21:3435 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Denna fråga skickades tidigare som 2020/21:3292 men besvarades inte då mottagaren den 5 juli bar status av övergångsregering. Efter att en ny regering tillträtt den 9 juli finns anledning att på nytt ställa denna skriftliga fråga.

Enligt våra nordiska statsministrars vision ska Norden blir världens mest hållbara och integrerade region fram till 2030. Som läget är nu har vi fortfarande en lång väg att gå, inte minst efter allt som hänt under pandemin och de restriktioner som införts mellan olika länder.

Om du är gränsgångare med arbetet i Norge och dessutom folkvald i en svensk politisk församling där arvode utgår, blir den norska arbetsgivaren skyldig att betala svensk arbetsgivaravgift på din norska lön. Då den svenska arbetsgivaravgiften är högre än den norska är det inte alls säkert att arbetsgivaren godtar detta. Därmed måste man välja mellan att ha kvar jobbet eller ha kvar sina politiska uppdrag. Detta leder till att de flesta lämnar sina politiska uppdrag. Eftersom andelen gränsgångare ändå är ganska stort längs gränsen mot Norge diskvalificeras här många eventuella politiker. Detta i en tid då det generellt är svårt att få folk att engagera sig politiskt. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att montera ned detta gränshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-08-11 Överlämnad: 2021-08-12 Anmäld: 2021-08-17 Svarsdatum: 2021-08-26 Sista svarsdatum: 2021-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga