Gränshinder i Norden som rör a-kassan

Skriftlig fråga 2017/18:693 av Rikard Larsson (S)

Rikard Larsson (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Jag har tidigare ställt en fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson om gränshinder i Norden som rör a-kassan. Nu vill jag följa upp frågan. Gränshindret handlar om arbetstagare som får ett glapp i medlemsperioden i den svenska a-kassan. Den personen riskerar, som det är nu, att inte få rätt till den inkomstrelaterade ersättningen utan enbart till grundersättningen. Det kan till exempel hända när någon börjar arbeta i ett annat nordiskt land än Sverige eller när en gränsarbetare återvänder till Sverige och söker ersättning.

Ett hinder som hänger ihop med ovanstående är att gränsarbetare också kan förlora rätten till ersättning om de ansöker om medlemskap i fel a-kassa. Detta borde, enligt Gränshinderrådet, kunna avhjälpas genom riktig och lättillgänglig information. I Gränshinderrådets årsrapport framgår det att en nordisk expertgrupp redan 2012 slog fast att det behövs ett förtydligande i lagstiftningen och att den danska arbetslöshetsförsäkringens så kallade åttaveckorsregel kan fungera som vägledning.

I svaret från arbetsmarknads- och etableringsministern som jag fick i mars 2017 framgick det att en översyn av arbetslöshetsförsäkringen pågick och att den till viss del omfattade de frågor som jag ställde. I svaret framgick det även att ambitionen var att de nya reglerna ska träda i kraft under 2018.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Har ovannämnda gränshinder fått en lösning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-31 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga