Gränshinder i socialförsäkringssystemen

Skriftlig fråga 2014/15:609 av Mats Persson (FP)

Mats Persson (FP)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I dag arbetspendlar omkring 18 000 personer över Öresund. Genom en vidgad arbetsmarknadsregion ökar möjligheten för människor att ta del av en större arbetsmarknad. Men det finns samtidigt gränshinder som försvårar integrationen i Öresundsregionen.

Gränshindren blir inte minst tydliga när man tittar på socialförsäkringarna. Det handlar om stora svårigheter att flytta pension, exempelvis tjänstepension, mellan länderna. Det handlar om att det uppstår stor osäkerhet vad gäller till exempel föräldraförsäkring och barnbidrag om man arbetar i Sverige och Danmark, exempelvis om man som svensk avbryter sin anställning i Sverige för att arbeta i Danmark. Vidare har det på senare tid uppmärksammats att det finns människor som har blivit ersättningsskyldiga till Försäkringskassan för att de erhållit felaktiga utbetalningar av barnbidrag. Det är orimligt.

Det återstår med andra ord mycket arbete innan det som Malmöbo är lika enkelt att arbeta och verka i Danmark som i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ta bort de gränshinder som gör att människor kommer i kläm i socialförsäkringssystemen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-02 Överlämnad: 2015-06-02 Anmäld: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga