Granskning av konkursförvaltares arvoden

Skriftlig fråga 2021/22:1695 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Det är av yttersta vikt att konkursförvaltare är varsamma med de tillgångar som finns kvar i företag vid konkurser. Pengarna tillhör borgenärerna. Konkursförvaltare måste noggrant se till att så mycket som möjligt av de medel som är kvar kommer borgenärerna till del.

Ekot har nyligen granskat konkursförvaltarnas arvoden. Deras granskning visar att det är oerhört sällan som arvoden sänks. I endast runt 3 procent av fallen får förvaltarna en lägre summan än vad de har begärt hos Kronofogden.

Konkursförvaltare måste i dag redovisa vad de har gjort med konkursboet. Men de behöver inte uppge hur många timmar de har arbetat eller hur mycket de tagit betalt per timme för sitt arbete.

Liberalerna menar att det inte får råda några tveksamheter om konkursförvaltares uppdrag. Det behöver enligt vår mening tillsättas en granskning av verksamhetens effektivitet och transparens gentemot borgenärer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att tillsätta en granskning av konkursförvaltares villkor och effektivitet innan mandatperiodens slut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-08 Överlämnad: 2022-06-08 Anmäld: 2022-06-09 Svarsdatum: 2022-06-15 Sista svarsdatum: 2022-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga