Granskning av tv-kanaler licensierade i annat EU-land

Skriftlig fråga 2005/06:3 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 14 september

Fråga 2005/06:3 av Tuve Skånberg (kd) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Granskning av tv-kanaler licensierade i annat EU-land

I Sverige är det förbjudet att sända alkoholreklam i tv- och radioprogram som sänds från Sverige. Kanaler som sänder från andra länder tillämpar EU-direktivet ”Television utan gränser”, och följer lagen där utsändningen sker.

Kanal 5 och TV 3 är exempel på kanaler som riktar sig till en svensk publik, men som sänder från England och därmed lyder under brittisk lag. Kanal 5 och TV 3 sänder båda alkoholreklam, men utvecklingen går också emot att i programinnehållet lyfta fram alkohol som något positivt.

Kanal 5 tog ytterligare ett steg när de i premiären av reseprogrammet ”Grattis världen” lät programledarna, på plats i Nya Zeeland, testa den där legala drogen The Big Grin. I programmet beskrevs drogen med förskönande ord som partypiller, men är i verkligheten att likna vid en form av amfetamin.

I ett öppet brev den 12 september riktar regeringens narkotikapolitiska samordnare skarp kritik emot Kanal 5:s vd och programchef. Han riktar också en uppmaning till myndigheter och företag som köper annonsplats i medier som sprider ”drogliberala budskap” att överväga vilka signaler det ger.

Detta är bra, men jag anser även att Sveriges regering har ett ansvar i frågan. Enligt gällande regler ska granskningen av tv-bolagens program ske i det land där de är licensierade. I takt med att televisionen blir alltmer ”utan gränser”, behöver det göras enklare att även program från andra kanaler än de svenska ska kunna anmälas och granskas gentemot gällande nationella lagar.

Vad ämnar statsrådet göra för att förenkla anmälan för granskning av kanaler som riktar sig till en svensk publik, men som har licensierats i annat land?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-09-15 Anmäld: 2005-09-16 Besvarad: 2005-09-21 Svar anmält: 2005-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-21)