Granskning av vård och omsorg

Skriftlig fråga 2019/20:579 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Vård och omsorg drivs i både offentlig och privat regi. Oavsett vårdgivare och vem som är huvudman för omsorgen är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet. I debatten förekommer det ofta åsikter om att den ena eller den andra vårdgivaren inte sköter verksamheten på bästa sätt.

Att vård och omsorg är välfungerande och att verksamheten sköts korrekt är viktigt på många olika sätt. Dels för att svenska medborgare ska få den vård och omsorg de behöver i tid och på ett säkert sätt, dels för att verksamheterna drivs på strategiskt och effektivt sätt.

Nu har Riksrevisionen presenterat en rapport där man ger IVO kritik för att man inte levt upp till sitt myndighetsansvar. Man har också anmärkt på att regeringen inte ger IVO stabila och långsiktiga förutsättningar för sitt uppdrag.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur besvarar ministern den kritik som har framkommit gällande regeringens politik för IVO, och vad avser ministern att göra för att åtgärda bristerna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga