Gränskontroller mellan Danmark och Sverige

Skriftlig fråga 2020/21:2096 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

För närvarande utför den svenska polisen gränskontroller för resor från Danmark till Sverige. För att passera gränsen krävs en giltig gränshandling. Reserestriktionerna motiveras utifrån spridningen av den mutation av coronaviruset covid-19, kallad VOC202012/01, som först påträffades i Storbritannien men sedan även påträffades i Danmark. Numera är mutationen även etablerad i Sverige.

Reserestriktionerna för inresande från Danmark gäller till den 31 mars. Följande undantag medges nu från inreserestriktionerna:

  • Svenska medborgare som kan visa pass eller annan legitimation.
  • Personer som bor i Sverige och som kan visa legitimation och dokumentera att de är bosatta i Sverige. I nuläget räcker det inte att man äger ett sommarhus i Sverige.
  • Personer som arbetar i Sverige och som kan visa en giltig legitimation och dokumentera att de arbetar i Sverige. Personen behöver emellertid kunna visa upp ett negativt covidtest som är max en vecka gammalt.
  • Godstransporter.
  • Personer från Danmark som bedöms ha trängande familjeskäl anses också kunna undantas från inreseförbudet.

Från danska inresande som arbetar i Sverige berättas att gränskontrollen utöver att kontrollera att dokumentation är i ordning också utsätter de inresande för utfrågningar i närmast förhörsliknande former. Stämningen blir snabbt obehaglig och onödigt frustrerande när gränskontrollerna tar formen av osäkerhetsmoment om inpassering. Oroande är också känslan av ett ”vi och de”, med det främlingskap som göds när den svenska gränskontrollen får former som går utöver de underställda kraven.

För gränspendlare där försörjningsmöjligheterna rubbas eller hotas är situationen mycket prövande. Det är därför mycket angeläget att vår hantering av gränsen utifrån regeringsbesluten hanteras professionellt och i enlighet med den vision vi bär tillsammans med våra nordiska grannländer, att vi ska vara världens mest integrerade region 2030.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att mildra de negativa effekter som nuvarande gränsbevakning får för möjligheterna att arbetspendla mellan Sverige och Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-05 Överlämnad: 2021-03-08 Anmäld: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga