Graviditetspenning för egenföretagare

Skriftlig fråga 2011/12:169 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 23 november

Fråga

2011/12:169 Graviditetspenning för egenföretagare

av Johan Andersson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Undertecknad ställde våren 2011 en skriftlig fråga till dåvarande näringsminister Maud Olofsson: Vad händer med frågan om graviditetspenning för egenföretagare utifrån näringsministerns mantra om regelförenklingar för småföretagare?

Svaret från ministern var att regeringen skyndsamt skulle förändra lagstiftningen så att även egenföretagare skulle ges rätt till graviditetspenning till följd av risker i arbetsmiljön.

Vad avser näringsministern att göra i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-23 Anmäld: 2011-11-23 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)