gymnasieskola utan högskolebehörighet

Skriftlig fråga 2001/02:1532 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 20 augusti

Fråga 2001/02:1532

av Maria Larsson (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om gymnasieskola utan högskolebehörighet

År 2001 lämnade 23 % av eleverna gymnasieskolan utan att ha uppnått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att erhålla högskolebehörighet.

Jag anser att alla elevers begåvning ska uppmuntras och utvecklas i gymnasieskolan. I dag tvingas elever med praktisk begåvning alltför ofta in i en teoretisk utbildning vilket alltför ofta innebär en obarmhärtig utslagning av många unga människor. Deras tröskel och ingång på arbetsmarknaden har genom detta försvårats och de har dessutom ofta haft ett knäckt självförtroende.

Morgondagens gymnasieskola bör ge ungdomar möjlighet att välja ett yrkesinriktat gymnasieprogram utan högskolebehörighet till förmån för en större del praktik. En praktisk gymnasieexamen bör ge behörighet till högre kvalificerad yrkesutbildning. Möjlighet ska finnas att senare i livet komplettera studierna till högskolebehörighet. Detta bör prövas av Gymnasiekommittén.

Avser Thomas Östros att låta Gymnasiekommittén utreda möjligheten att fullfölja studier på gymnasieskolan utan högskolebehörighet, men med behörighet till högre kvalificerad yrkesutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-20 Besvarad: 2002-08-30 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-30)