Handelskonflikt

Skriftlig fråga 2018/19:875 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Den pågående handelskonflikten mellan Kina och USA har nu trappats upp ytterligare. Tidigare i veckan valde USA att officiellt stämpla Kina som en valutamanipulatör. Detta efter att den kinesiska valutan yuanen har fallit till rekordlåga nivåer vilket enligt USA är ett resultat av en aktiv och medveten valutadevalvering av Kina. Oron för en allt mer upptrappad konflikt spillde omgående över på världens börser som reagerat genom att falla i värde.

USA menar att Kinas agerande strider mot överenskommelser, bland G20 länderna. Den amerikanska administrationen kommer därför att vända sig till IMF, Internationella valutafonden, för att där ta upp vad de menar är kinesiskt valutafusk. Med detta som bakgrund ställer jag följande fråga till statsrådet Ann Linde: 


Tänker statsrådet ta några initiativ med anledning av det detta samt hur anser statsrådet att Sverige inom ramarna för IMF bör agera givet anklagelsen om valutamanipulation?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-07 Överlämnad: 2019-08-08 Besvarad: 2019-08-22 Sista svarsdatum: 2019-08-22 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga