handelspolitikens spelregler

Skriftlig fråga 1999/2000:1084 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Ruwaida, Yvonne (mp)

den 6 juni

Fråga 1999/2000:1084

av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Leif Pagrotsky om handelspolitikens spelregler

Sedan euron introducerades har den tappat rejält med mark i jämförelse med såväl kronan som dollarn. Denna förlust i värde anses av vissa inte spela någon roll för de deltagande medlemsstaterna eftersom det viktiga skulle i så fall vara att hålla prisstabiliteten i schack inom euroområdet. Detta må vara sant på kort sikt och en låginflationspolitik är också något som vi lyckats med i Sverige, trots att vi inte är medlemmar i eurokretsen. En aspekt som dock måste tas med i beräkningarna är de effekter det skulle få för den svenska handelspolitiken om vi gick med i EMU. Även här skiljer sig åsikterna mellan såväl ekonomer som politiker.

Ett argument som förs fram för att man bör gå med i EMU-samarbetet är att svenska politiker lättare skulle kunna påverka handelspolitikens spelregler genom att sitta med de andra euroländerna, även kallade Euro 11. Vissa hävdar att detta skulle vara en motkraft till det globala kapitalets makt. Denna ökade makt anses däremot av många bli vingklippt av de begränsningar som finns av att delta i ett icke optimalt valutaområde där man måste anpassa sin politik till en enhet i stället för flera som bättre återspeglar variationerna i ekonomiska strukturer.

Hur avser ministern agera för att Sverige ska kunna behålla sin makt att påverka handelspolitiken vid ett eventuellt deltagande i EMU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-06 Anmäld: 2000-06-13 Besvarad: 2000-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-20)