Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten

Skriftlig fråga 2017/18:1628 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt utredningen Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1, föreslås en rad lagändringar som ska börja gälla den 14 september. Eftersom regeringen ännu inte har presenterat ett lagförslag till riksdagen kommer lagändringarna att dröja. Sveriges jägare och sportskyttar vet ännu inte vilka regler som kommer att gälla i framtiden.

Under de senaste veckorna har jag fått samtal från en rad oroliga väljare som påstår att Polismyndigheten har gått ut med ett uppdrag internt om att inte handlägga vapenlicenser till halvautomatiska vapen efter den 14 september i väntan på ny lagstiftning. Om uppgiften stämmer är det ytterst allvarligt, eftersom det innebär att Polismyndigheten, utan stöd i lag, avvaktar tillämpning av kommande regler.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Har ministern kännedom om dessa uppgifter och i så fall, vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att förhindra Polismyndighetens agerande?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-22 Överlämnad: 2018-08-23 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-06 Sista svarsdatum: 2018-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga