Handläggningstid för vapenlicens

Skriftlig fråga 2019/20:347 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Jägare som ansöker om vapenlicens hos Polismyndigheten rapporterar om växande handläggningstider. Långa handläggningstider för vapenlicens har historiskt förekommit i delar av landet, men i och med Polismyndighetens omorganisation till en myndighet skulle ju bland annat detta med olika handläggningstider försvinna och kortare handläggningstider skulle i stället bli verklighet. 

I dag är det i Polisregion syd nio veckors handläggning, medan målsättningen är fyra veckor. Över landet varierar handläggningstiden med mellan 4 och 20 veckor. Det är självklart inte acceptabelt med så varierande handläggningstider för en och samma ärendetyp i en myndighet.

Frågan om de långa och varierande handläggningstiderna har varit föremål för diskussion i det nationella insynsrådet; svaret från Polismyndigheten var då att det inte har varit en högt prioriterad fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vad avser statsrådet att göra för att korta de i dag långa handläggningstiderna för vapenlicenser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-11 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga