Handläggningstiderna för samordningsnummer

Skriftlig fråga 2021/22:1432 av Jonny Cato (C)

Jonny Cato (C)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Putins avskyvärda invasionskrig mot Ukraina har lett till en fruktansvärd humanitär katastrof där över 3 miljoner människor har tvingats på flykt. EU och Sverige har aktiverat massflyktsdirektivet.

Massflyktsdirektivet innebär bland annat rätten att arbeta i Sverige. För att kunna arbeta och ta del av en rad andra rättigheter som omfattas av massflyktsdirektivet krävs ett samordningsnummer. Redan före denna fruktansvärda humanitära katastrof har handläggningstiderna för samordnings- och personnummer varit långa. 

Det krävs nu att samhället kraftsamlar för att mottagandet ska bli bästa möjliga. En viktig del i det är att det går fort att få ett samordningsnummer. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Om och i så fall vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa korta handläggningstider för att få ett samordningsnummer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Överlämnad: 2022-04-06 Anmäld: 2022-04-07 Svarsdatum: 2022-04-13 Sista svarsdatum: 2022-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga