Hantering av barn till IS-anhängare

Skriftlig fråga 2018/19:814 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Från regeringens sida har det tidigare angivits att antalet föräldralösa barn till IS-anhängare beräknas till 12–14 stycken, varav flera redan nu åter befinner sig i Sverige. I övrigt antas det finnas kanske 60 barn som uppges ha svensk koppling och minst en förälder kvar i livet. Enligt Ekot vidtas nu vissa mått och steg: På Center mot Våldsbejakande extremism har man de senaste månaderna arbetat för att öka samhällets beredskap för att ta emot barn som kan komma tillbaka.

Det skulle i så fall innebära att barn separeras från sina föräldrar, vilket strider mot den princip Sverige hittills verkat efter. Eller så innebär det att vuxna IS-anhängare kan komma att tas till Sverige tillsammans med sina barn. Hittills finns det inget som tyder på att vuxna misstänkta för brott kommer att tillåtas att ta sig till Sverige. Och möjligheterna att med tvång separera barnen utomlands är i praktiken obefintliga. 

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:

 

Planerar ministern och regeringen för åtgärder utomlands för att till Sverige föra barn till IS-anhängare med vad som antas vara svensk koppling med minst en förälder i livet även om det innebär familjeseparering eller att radikaliserade IS-anhängare också ges möjlighet att på regeringens initiativ resa hit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-20 Överlämnad: 2019-06-24 Anmäld: 2019-06-25 Svarsdatum: 2019-07-08 Sista svarsdatum: 2019-07-08
Svar på skriftlig fråga