Hantering av skrotade bilar

Skriftlig fråga 2012/13:94 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 6 november

Fråga

2012/13:94 Hantering av skrotade bilar

av Anna Wallén (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

I många kommuner upplever människor att det inte finns någon bra hantering av bilar som skrotas. Skrotade bilar lämnas i skogen, längs landsvägar och i en del fall i känsliga naturområden. Det är gamla bilar som läcker olja och lämnar ifrån sig farliga gifter, som går rakt ut i naturen.

Tidigare fanns det en skrotbilspremie som delvis fungerade som ett incitament för att skrota gamla bilar. I dag finns det inget incitament för att skrota bilar, och frågan är vad som görs för att åtgärda problemen med gamla skrotade bilar som lämnas i skog och mark.

Med anledning av ovanstående undrar jag vad miljöministern avser att ta för initiativ för att komma åt problemen med skrotade bilar som lämnas i naturen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-06 Anmäld: 2012-11-06 Besvarad: 2012-11-14 Svar anmält: 2012-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-14)