Hantering av vårdskulden

Skriftlig fråga 2019/20:2131 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 12 augusti återkopplade socialminister Lena Hallengren (S) på min fråga 2019/20:1895 om vårdskulden. I sitt svar radade hon upp ett antal åtgärder som ministern menar att regeringen vidtagit i syfte att beta av denna vårdskuld; dock fanns där inget svar på frågan om det var aktuellt att skicka patienter utomlands mot bakgrund av den höga belastning vi ser på vården i Sverige.

Det är sorgligt att man i Sverige så medvetet har agerat på ett sätt där sjukvården belastats så som den gjort nu. Den släpphänta hanteringen som kommit att kallas för den svenska strategin mot coronaviruset har inte bara inneburit höga direkta dödstal bland våra invånare utan även indirekta dödsfall då människor med andra sjukdomar knuffats undan i sjukvården. Andra har tvingats vänta orimligt länge för nödvändiga operationer, vilket medfört ett enormt psykiskt och fysiskt lidande. För att inte tala om de människor, inte sällan människor som lever sina sista år, som till följd av den släpphänta hanteringen har tvingats isolera sig själva under lång tid, vilket givetvis orsakat depression. När man i andra länder främst isolerat smittade och under korta tider stängt ned delar av samhället har man under lång tid i Sverige låtit de sköra isolera sig själva, med risk för att annars drabbas av det plågsamma och dödliga viruset.

En annan konsekvens vi ser nu är att hjältarna under denna pandemi, inte minst personalen inom sjukvården, är fullkomligt sönderarbetade. Många av dessa har under orimligt svåra förhållanden och med risk för egen hälsa kämpat så till den grad att få kan sätta sig in i deras situation. Dessa förtjänar betydligt mer än tack, men slutar eller sjukskriver sig nu i stället på löpande band. Detta i en tid då det fortfarande behövs hjältar som de på våra de olika vårdinrättningarna runt om i landet.

Mot bakgrund av ovanstående önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande fråga:

 

Kommer vi att se att ministern tar initiativ till att belöna den personal som kämpat mot covid-19 under pandemin och i sådana fall hur, och kommer vi att se initiativ till att få hjälp att beta av vårdskulden genom att sända patienter utomlands?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga