Hanteringen av asylärenden från Finland

Skriftlig fråga 2016/17:1909 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Olika uppgifter har gjort gällande att irakiska migranter som fått avslag på sin asylansökan i Finland har släppts in i Sverige, helt utan gränskontroll. Vidare lär de nyanlända asylsökarna ha mötts av bussar i Haparanda – som skickats dit på uppdrag av svenska Migrationsverket – för att senare transporteras vidare till Boden för att kunna göra en ny ansökan om asyl. På grund av de långa handläggningstiderna finns det således också en risk att dessa människor kommer att få stanna i Sverige i flera år för att sedan utvisas.

I det ansträngda läge Sverige befinner sig, både till följd av antalet migranter de senaste åren och till följd av ett förhöjt säkerhetshot, är dessa uppgifter naturligtvis mycket oroande. Även om dessa ärenden lär rymmas inom Dublinförordningen, och migranterna därmed får lämna Sverige, kommer dessa människor att kosta vårt samhälle stora summor pengar. Enligt uppgifter kommer ärendena inte heller att hanteras snabbare, vilket är extra olyckligt då det är uppenbara Dublinärenden.

Att ingen gränskontroll är upprättad vid finska gränsen och att Migrationsverket dessutom bekostar busstransport för migranterna gör det hela än mer olyckligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

På vilket sätt hanterar statsrådet utvecklingen med migranter som kommer från Finland och avser statsrådet att verka för några generella åtgärder för att säkerställa en snabb handläggning av dessa ärenden?
Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-07 Överlämnad: 2017-09-08 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga