hanteringen av skattelagarna

Skriftlig fråga 1999/2000:486 av Hedlund, Carl Erik (m)

Hedlund, Carl Erik (m)

den 31 januari

Fråga 1999/2000:486

av Carl Erik Hedlund (m) till finansminister Bosse Ringholm om hanteringen av skattelagarna

I SAF-tidningen Näringsliv nr 2 i år finns en minst sagt uppseendeväckande intervju med en chef inom Riksskatteverket. Han säger bl.a.: "Jag har full förståelse för att småföretagare kan känna sig förföljda av skattemyndigheterna. Skattetilläggen är orättvisa, hänsynslösa. Det är tveksamt om de är förenliga med Europakonventionen om mänskliga rättigheter." Och vidare "För det är något av tradition i svensk skatteförvaltning att jaga småföretagare. Det är ju lättare komma åt dem än stora företag, som inte gör den typen av uppenbara fel som mindre företag kan göra sig skyldiga till." Rättssäkerheten inom skattesystemet har många gånger ifrågasatts av moderaterna. Medborgarna måste kunna lita på en oväldig behandling av skattemyndigheterna, som sitter i ett enormt överläge. För medborgarna är det en lång, mödosam och dyr process att få rätt i domstol. Skattelagstiftningen är i Sverige mycket komplicerad och det är mycket lätt att göra fel, trots att man vinnlägger sig om att agera lagenligt.

Slutsatsen av detta är att vi måste dels göra skattelagarna enklare, rakare och mer begripliga dels förändra attityderna i de delar av skattemyndigheterna som omfattas av påståendena i tidningsartikeln. Dessutom bör medborgarnas ställning gentemot skattemyndigheterna stärkas. Företagareklimatet i Sverige måste förbättras. En förändring av skattelagarna och hanteringen av dessa skulle vara en väsentlig del i dessa strävanden.

Vilka åtgärder överväger finansministern att vidta för att råda bot på de ovan refererade missförhållandena?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-31 Anmäld: 2000-02-08 Besvarad: 2000-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-09)