Harmonisering av regler för syn och körkort

Skriftlig fråga 2016/17:1786 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I samband med vissa sjukdomar måste körkortsinnehavare genomgå test för att se huruvida deras synfält har påverkats. Det är ett område inom vilket Sverige har västvärldens strängaste krav. Det är Transportstyrelsen som har utfärdat riktlinjerna utan förankring i internationell forskning och i vissa fall i strid mot denna. Likaså är den statiska mätmetoden mycket ifrågasatt vad gäller bedömning av körförmåga. Det märkliga är att det exempelvis får till följd att personer med full synskärpa, det vill säga 1.0 på båda ögonen men med smärre synfältsbrister fråntas sitt körkort, medan en person som har svag synskärpa (0.5 på ett öga och 0.0 på det andra) tillåts att behålla sitt körkort i enlighet med EU-direktivet på området.

För att eventuellt kunna återfå sitt körkort har personer med denna typ av nedsättning i synfältet möjlighet att testa sig i en körsimulator hos Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping. Testet kostar ca 20 000 kronor att genomföra och bekostas av den enskilde. Testet erbjuds bara på en plats i landet och kön till detta är mycket lång. Statistiken från dessa test visar emellertid att körförmågan inte påverkades hos över hälften av de som berövats sina körkort och genomfört testet, vilket tyder på att flera tusen svenskar årligen förlorar sina körkort på felaktiga grunder med i många fall olyckliga konsekvenser.

Märkligt är dessutom att de svenska reglerna kring frågan inte är harmoniserade med EU:s direktiv och praxis inom EU. 

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth vilka åtgärder statsrådet kommer att vidta för att svenska regler kring nedsättning i synfält och körkortstillstånd harmoniseras med EU:s direktiv och praxis samt om statsrådet avser att vidta åtgärder för att slopa eller förändra Transportstyrelsens krav på utökade tester av synfält med hänvisning till resultatet av testerna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-09 Svarsdatum: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga