Hastighetskontroll av mc-förare

Skriftlig fråga 2011/12:721 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 6 augusti

Fråga

2011/12:721 Hastighetskontroll av mc-förare

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Antalet dödsolyckor med motorcykelförare inblandade ökar konstant. På 1960- och 70-talen var andelen döda i trafiken som var mc-förare 2 procent, för tio år sedan 7 procent och 2011 14 procent. Antalet motorcyklar i trafiken har samtidigt ökat betydligt. Mellan 1985 och 2011 har antalet motorcyklar i trafiken nära nog tredubblats, från 105 000 till 305 000. Bland de omkomna motorcyklisterna saknade drygt var fjärde behörighet för mc och var fjärde omkommen mc-förare var alkoholpåverkad i en ej tillåten mängd, allt enligt Trafikverkets egen statistik. Lördagen den 4 augusti inträffade åter en svår MC-olycka, denna gång i min hembygd på Mörkö i Södertälje kommun. Mc-föraren fick allvarliga och livshotande skador, och hans passagerare bröt ett ben. Senast för knappt ett år sedan skedde en olycka i närheten, där en mc-förare omkom under liknande omständigheter.

Polisen står maktlös, och ordinarie kontrollmöjligheter fallerar när det gäller mc-förare. Samtidigt är det beklagligt att de mc-förare som kör olagligt drar skam över alla laglydiga mc-förare. Min fråga till infrastrukturministern handlar om vilka åtgärder som är på gång och planeras för att komma till rätta med de fortåkande mc-förarna. Går det till exempel att utveckla användandet av fartkameror så att dessa även kan komma åt mc-förare, eller kan infrastrukturministern föreslå andra åtgärder?

Avser statsrådet att arbeta för att ta fram och utveckla ökade möjligheter till hastighetskontroll av motorcyklister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-06 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-20 Svar anmält: 2012-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-20)