Hatbrott mot HBTQ-personer

Skriftlig fråga 2016/17:1747 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Svensk lagstiftning är mycket tydlig och anger tydligt att trakasserier och misshandel av personer med anledning av deras sexuella läggning är att rubricera som hatbrott. Trots detta förekommer hatbrott. Regelbundet får polisen in anmälningar om hatbrott och det finns inget som tyder på att dessa har minskat vare sig i omfattning eller frekvens. Under senare tid har det utöver fysisk eller psykisk misshandel förekommit försök till utpressning av HBTQ-personer eller personer som arbetar med HBTQ-relaterade frågor.

Konsekvensen för dessa personer och deras familjer är förödande, såväl fysiskt som psykiskt. I Sverige ska alla människor oavsett sexuell läggning känna sig trygga och inte riskera att utsättas för misshandel på grund av sexuell läggning. Polisen ser allvarligt på hatbrott men har bristande resurser för att prioritera dessa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att HBTQ-personer inte ska råka ut för hatbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-19 Överlämnad: 2017-07-19 Besvarad: 2017-08-02 Sista svarsdatum: 2017-08-02 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga