Hatbrott mot samer

Skriftlig fråga 2019/20:1058 av Isak From (S)

Isak From (S)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I kölvattnet av Girjasdomen har tonläget blivit mer hotfullt och hatiskt mot samer på både sociala medier och i samhället generellt.

Polisen i norra Lappland har fått in åtskilliga anmälningar som rör hat och hot riktade mot samer och som uppges ha koppling till Girjasdomen. Merparten av de nu anmälda brotten har skett i olika forum på nätet, bland annat i sociala medier där det går att vara anonym. Polisen har tagit emot anmälningarna och utreder brotten, håller förhör och försöker säkra bevis, men polisen menar också att den här typen av hatbrott innebär stora svårigheter och är en utmaning att utreda.

Det i sig har renderat i ett antal anmälningar om brott som i första hand rör ofredanden, olaga hot och hets mot folkgrupp. Men de senaste veckornas bestialiska plågande och dödande av renar måste ses som en eskalering och måste tas på allvar av samhället. Beskedet har mötts av fördömanden av brotten från samhället, polisen och politiken, men det har också renderat i nya kriminella handlingar riktade mot samerna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Bedömer statsrådet att polisen och Åklagarmyndigheten har de verktyg och resurser som polis och åklagare behöver för att klara av att utreda den här typen av bestialiskt djurplågeri med koppling till hatbrott som riktas mot samer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-06 Överlämnad: 2020-03-06 Anmäld: 2020-03-10 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18
Svar på skriftlig fråga